Blog Hình ảnh khóa học Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp Ideation 3

Hình ảnh khóa học Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp Ideation 3

(21/12/2018)

Hình ảnh khóa học Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp Ideation 3 được ghi lại vào tháng 9/2018 tại Thevuon D2 Giảng Võ Hà Nội

Khóa học Ideation sáng tạo là sự hỗ trợ đầu tiên của EMI -Imentor cho các Startup sáng tạo ra các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp từ đó kêu gọi vốn và mentor đi tiếp sự nghiệp khởi nghiệp của các bạn

 

 

Các tin khác