Giảng viên Giàng Thuận Ý
Giàng Thuận Ý

Giàng Thuận Ý

0

Đánh giá chung
39 Học viên
2 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Amazon FBA - Con đường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thế giới. PHẦN 2

Amazon FBA - Con đường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thế giới. PHẦN 2

23 bài học 02 giờ 11 phút

Cạnh tranh trên Facebook - Google - Youtube ngày càng khốc liệt, quá nhiều doanh nghiệp đã ĐỔ MÁU. Liệu doanh nghiệp của bạn có thể kéo dài cuộc chơi này trong bao lâu ? Đã tới lúc chúng ta cần tìm 1 con đường mới, 1 thị trường NGÁCH…

490.000đ 690.000đ off 29% Chi tiết
Amazon FBA - Con đường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thế giới PHẦN 1

Amazon FBA - Con đường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thế giới PHẦN 1

43 bài học 05 giờ 45 phút

Cạnh tranh trên Facebook - Google - Youtube ngày càng khốc liệt, quá nhiều doanh nghiệp đã ĐỔ MÁU. Liệu doanh nghiệp của bạn có thể kéo dài cuộc chơi này trong bao lâu ? Đã tới lúc chúng ta cần tìm 1 con đường mới, 1 thị trường NGÁCH…

490.000đ 690.000đ off 29% Chi tiết