Giảng viên Lê Thanh Sang
Lê Thanh Sang

Lê Thanh Sang

0

Đánh giá chung
80 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Thấu hiểu trực giác người dùng trên Internet

Thấu hiểu trực giác người dùng trên Internet

4 bài học 29 phút

  Hầu hết rất nhiều người bán hàng tin rằng việc NẮM BẮT TÂM LÝ KHÁCH HÀNG sẽ bán được bán được hàng. Nhưng năm 2020 đã khác đi rất nhiều rồi. Bởi vì Khách hàng mua hàng bằng  " TRỰC GIÁC " & tâm trí của họ đang cố giải thích…

399.000đ 899.000đ off 56% Chi tiết