Giảng viên Ngô Xuân Thắng
Ngô Xuân Thắng

Ngô Xuân Thắng

0

Đánh giá chung
0 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành giáo dục

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành giáo dục

10 bài học 35 phút

💥 Chương trình giúp bạn có được những chuẩn bị cần thiết và cung cấp các kinh nghiệm quý báu khi bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp ngành giáo dục. Đến chia sẻ với cộng đồng lần này là anh Ngô Xuân Thắng - CEO Trung tâm Anh ngữ Alibaba…

499.000đ 899.000đ off 44%