Giảng viên Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

0

Đánh giá chung
34 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Chiến lược xây chuỗi kinh doanh Spa & Thẩm mỹ viện

Chiến lược xây chuỗi kinh doanh Spa & Thẩm mỹ viện

17 bài học 01 giờ 15 phút

💥 Chương trình giúp bạn có được những chuẩn bị cần thiết và cung cấp các kinh nghiệm quý báu khi bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp Spa & Thẩm mỹ viện. Đến chia sẻ với cộng đồng lần này là anh Nguyễn Văn Khánh - CEO Thẩm Mỹ Viện…

899.000đ 1.050.000đ off 14% Chi tiết