Giảng viên Phan Minh Thông
Phan Minh Thông

Phan Minh Thông

Thông Phan

0

Đánh giá chung
1 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành Food & Beverage

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành Food & Beverage

1 bài học 01 giờ 10 phút

💥 Khóa học sẽ đem tới: 💥 Chương trình giúp bạn có được những chuẩn bị cần thiết và cung cấp các kinh nghiệm quý báu khi bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp ngành Food & Beverage.  Đến chia sẻ với cộng đồng lần này là anh Thông Phan -…

499.000đ 899.000đ off 44%